Informazioni foto

  • Dimensions: Pagina 3968 di 2976
  • Date: 16 September 2018
  • Camera: BLA-L29
  • Aperture: f/1.6
  • Focal Length: 3.95 mm
  • ISO: 50
  • Shutter Speed: 1/5848.0 sec

Lascia una risposta