Informazioni foto

  • Dimensions: Pagina 3264 di 1836
  • Date: 17 April 2016
  • Camera: GT-I9505
  • Aperture: f/2.2
  • Focal Length: 4.2 mm
  • ISO: 250
  • Shutter Speed: 1/17 sec

Lascia una risposta